Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Aktivní účast

Aktivní účastník je přednášející, autor posteru, spoluautor na přednášce a posteru. Aktivní účastníci jsou v rámci celoživotního vzdělávání také bodově ohodnoceni.

Přednášející a autoři posterů se musí k aktivní účasti přihlásit do 20. 4. 2017.

Součástí elektronické přihlášky pro aktivní účast je také vyplnění abstraktu, bez kterého se nelze k aktivní účasti přihlásit.

Spoluautoři musí v přihlášce uvést, zda se budou osobně účastnit konference (pasivní účast).

Zařazení přednášky s časovým upřesněním bude účastníkovi sděleno do 30. 4. 2017.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit přednášku do programu konference jak z důvodu nesplnění podmínek výše uvedených podmínek, tak i z kapacitních důvodů.

 

MOŽNOSTI PREZENTACE

  • formou volného sdělení s prezentací v programu PowerPoint s dodržením časového limitu 20 minut
  • formou posteru (formát A0 nebo A1)

Přednášky delší než stanovený limit 20 minut budou akceptovány pouze po předchozí domluvě s organizátorem, proto je nutné na tuto skutečnost při přihlašování upozornit.

 

Odborný program začíná v 9 hodin, registrace bude probíhat od 8 hodin v prvním patře kláštera (přístup bude označen). Registrace aktivních účastníků bude probíhat po celý den, stejně tak vydávání certifikátů. U registrace obdržíte program konference a jmenovku, která vás opravňuje k pohybu po prostorách kláštera. Jmenovku prosíme noste viditelně.

 

Prosíme přednášející, aby nejdéle v přestávce před blokem, kam byla jejich přednáška zařazena, předali prezentaci p. Lence Rýdlové, která bude u techniky.

 

On-line registrace