Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Odborný program

8:00 – 9:00 registrace účastníků

 

I. blok 9:00 - 9:50

Procházka Broumovskými internistickými dny - MUDr. Alica Veselá - EDUMED s.r.o., Broumov

Postižení ledvin u infekčních chorob - MUDr. Martin Havrda - I. Interní klinika FN Královské Vinohrady

 

II. blok 10:15 - 12:00

Farmakologické změny ve stáří - PharmDr. Jitka Málková - Lékárna Broumov, Královéhradecká lékárna, a. s

Možnosti farmakoterapie zácpy a průjmu - Mgr. Hana Kohlová - Lékárna Broumov, Královéhradecká lékárna, a. s.

Příznaky cévní mozkové příhody - Leoš Tölg - Neurologické oddělení, ON Náchod

Příprava tlustého střeva před endoskopickým vyšetřením - Kateřina Martincová - Chirurgická a endoskopická ambulance, Gastropal s.r.o.

10 let s Nadačním fondem Hospital Broumov - Helena Chudomská - Multidisciplinární JIP Broumov, ON Náchod

 

III. blok 12:45 - 14:40

Chronické rány a dekubity - hojení a (versus) ekonomika - MUDr. Miroslav Routek - Chirurgická ambulance Broumov

Moderní technologie a léčba přináší novou naději pro diabetiky  - MUDr. Alica Veselá - Diabetologická ambulance, EDUMED

Jak zvládnout chronické komplikace u diabetika - MUDr. Tomáš Krupička - Diabetologická ambulance, EDUMED

Proč a jak pečovat o nohy u diabetika - kazuistika  - Simona Hrodková - Interní oddělení, JIP, ON Náchod

 

IV. blok 15:10 - 17:00

Antikoagulancia - umíme je používat? - MUDr. Jiří Veselý -  Kardiologická ambulance, EDUMED

EKG - metoda, kterou přestáváme znát - MUDr. Terézia Švarcová - I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická a interní ambulance, EDUMED

Srdeční selhání  - MUDr. Lucia Hrnčířová - Kardiologická ambulance, EDUMED (sponzorované sdělení Novartis s.r.o.)

Endokrinologické kazuistiky z klinické praxe - MUDr. Edita Nováková - Interní ambulance, EDUMED; Interní oddělení, ON Náchod

 

Odborný program konference

Rámcový program konference