Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

 

Sociální sítě

Zaměření konference

Letošní 12. ročník odborné konference Broumovský internistický den se bude konat ve čtvrtek 25. května 2017 od 9 hodin v historických prostorech Broumovského kláštera. Odborný program konference, který bude probíhat od 9 do 17 hodin, bude členěn do odborných bloků zaměřených především na problematiku interní medicíny a příbuzných oborů. Konference bude již tradičně akreditována jak pro lékaře, tak pro nelékařský zdravotnický personál. V rámci doprovodného programu bude připravena sekce pro veřejnost, při které bude zájemcům zdarma provedeno měření glykémie, krevního tlaku, tělesného tuku a bude poskytnuto poradenství v oblasti prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.